Instance počítačového systému antagonisty je žena? [Zavřeno]

-1

Všiml jsem si, že když jsem sledoval několik sci-fi filmů, kde se vyskytují počítačové systémy, které mají častěji než počítač protagonisty ženský hlas a počítač antagonisty má mužský hlas (dva případy, které přijdou na mysl, jsou počítač Hooda v Thunderbirds (2004) a USS Vengeance z ST: Into Darkness - není úplný seznam, který vím, ale jsou to dva, které se objevují v mysli). Přemýšlel jsem, jestli někdo může uvést případ, kdy má počítačový systém protivníka ženský hlas. Poznámka: VIKI z I-Robotu nepočítám, protože v příkladech, které jsem citoval, neexistuje žádný počítačový systém protagonisty. Poznámka: Budou přijímat odpovědi jak pro filmy, tak pro televizní seriály.

    
dané Often Right 08.04.2014 00:41

1 odpověď

3

V jedenáctém Pokémonském filmu, antagonista Giratina a Sky Warrior href="http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Zero"> Zero loď je ovládáno Infi , AI se ženským hlasem a vzhled služebné ženy.

    
odpověděl 08.04.2014 02:58

Přečtěte si další otázky týkající se značek