Srdce sladké brambory - dobře jíst?

1

Tento sladký brambor je houbovitý a mírně otřesný uvnitř. Je to bezpečné jíst?

Jetopodobné, díry uvnitř sladkého bramboru , ale můj je jen nepatrný. Venku je normální. Některé z dalších řezů vypadají normálně.

    
dané padma 03.08.2018 05:17

0 odpovědí

Přečtěte si další otázky týkající se značek