Bylo mi odmítnuto vízum pro návštěvu Kanady, protože jsem se nezúčastnil jmenování Biometrics a budu žádat o víza ve Velké Británii, je to OK?

0

Nezúčastnil jsem se jmenování Biometrics z osobních důvodů, takže jsem dostal dopis o odmítnutí a já jsem jim poslal vzkaz, aby vysvětlili můj důvod, ale řekli, že konečné rozhodnutí je učiněno a nemůžete nic udělat, m si hodlají požádat o víza ve Spojeném království a na mou žádost se mě ptají, zda mi byla odepřena žádná země, co bych měl udělat s tím? existuje nějaký dopad na výsledek žádosti o vízum ve Spojeném království?

    
dané Lep 26.09.2018 07:00

1 odpověď

3

Pravděpodobně byste měli odpovědět na otázky týkající se vaší žádosti ve Velké Británii. Odpovězte, že vám bylo odmítnuto kanadské vízum. V přihlašovacím formuláři budete mít místo, abyste vysvětlili své důvody. Pokud tomu tak není, přiložte vysvětlující průvodní dopis.

To může mít vliv na aplikaci ve Velké Británii, nebo to nemusí. Záleží na důvodech, proč jste chyběli jmenování biometrických osob a jak je prezentujete.

    
odpověděl 26.09.2018 07:10

Přečtěte si další otázky týkající se značek