Jak odstranit nýty?

6

Musím odstranit tyto nýty (viz obrázky).

Který nástroj mohu použít?

    
dané Adrien Be 20.07.2016 09:37

2 odpovědi

14

To jsou nýty (zejména pop-nýty), jsou trvalým spojovacím materiálem, který není určen k tomu, aby byl snadno nebo běžně rozebrán a znovu sestavené.

Existujemnohozpůsobů,jakjeodstranit

Vrtání

MůžetejevyvrtatpomocívrtákuHSSvhodnéhoprůměruprostopkunýtu.Jakmilevyvrtejtestřed,hlavyvypadnou.

Punch

Budeteschopnivystřelitcentrumpomocíkladivaaúderuvhodnéhorozměru.

Grind

Můžetebrousithlavupomocíúhlovébruskyneboněcopodobného.Jakmilejehlavaodstraněna,zbytekvypadnenebojilzesnadnovytlačit.

Dláto

Někteřílidéříkají,žesekajíhlavupomocídlátaakladiva.Myslím,žetoznamená studený dlát typu určeného pro použití na kov, nikoli typ dláta určený pro použít na dřevo.

    
odpověděl 20.07.2016 10:08
6

Vždycky cvičím. Funguje jako kouzlo, nýtový kov je poměrně měkký. Na třetím obrázku, nit již je pryč, měli byste být schopni vytlačit.

    
odpověděl 20.07.2016 13:36

Přečtěte si další otázky týkající se značek