Jak vypočítat akordy křídla letadla Aero A.10? [Zavřeno]

0

Může někdo vysvětlit, jak najít akordy křídla letadla Aero A.10? Při daném rozpětí křídel = 46,6 ft a plochu křídla = 549 sqft. Díky

    
dané Mark Gabriel 13.07.2015 16:18

2 odpovědi

3

how to calculate [...] the wing chord?

Vzhledem k poskytnutým údajům můžete vypočítat pouze SMC (Standard Mean Chord), který se rovná:

$ $ SMC = \ frac {S} {b} $$

kde $ S $ je plocha křídla a $ b $ je rozpětí křídel.

    
odpověděl 13.07.2015 16:29
0

Vzhledem k informacím ve vaší otázce je nutno předpokládat, že křídlo má obdélníkový tvar (protože nezmiňujete žádný úhel záběru a poměr kuželu). Pro obdélníkový planform

span * chord = area

chord = area/span = 11.78ft

    
odpověděl 13.07.2015 16:21

Přečtěte si další otázky týkající se značek