Pokud drátěný samostatný obvod dělá stejnou práci jako GFCI?

0

provede samostatný obvod pro jednu zásuvku stejnou funkci jako GFCI?

    
dané Saul 10.07.2017 22:42

1 odpověď

3

GFCI (přerušovač obvodu zemní poruchy) nemá nic společného s tím, jaký je obvod zapnutý.

V zásadě se GFCI vypne, pokud proud na horkém a neutrálním vodiči není stejný. K tomu dochází tehdy, když se vyskytne doslova zemní porucha (horká má nějakou cestu k zemi, např. Rozbitou izolací), nebo tam je nebezpečná situace, jako proud protéká člověkem nebo přes vodu a jde do jiné země (jako vodní potrubí) .

GFCI může pracovat nezávisle na okruhu s jinými vývody mimo GFCI na vyhrazeném okruhu a může také chránit další výstupní výstupy. K dispozici jsou také jističe s integrovanými GFCI, které chrání celý okruh.

    
odpověděl 10.07.2017 22:50

Přečtěte si další otázky týkající se značek