Co znamená "gradient stoupání ATS"?

1

Na grafu Jeppesen SID není gradient stoupání standardní, protože je větší než 3,3%. Co konkrétně znamená gradient stoupání ATS (7,4%)?

    
dané Carlos Moreno 19.06.2018 01:46

1 odpověď

1


NahořejestejnýSID,alezoficiálního grafu ( aerocivil.gov.co ).

Služba ATS znamená služby letového provozu. Tento převýšený gradient je to, co ATS vyžaduje. Ve srovnání s PDG (gradienty konstrukce procedury), minimální odstranění překážek.

Z kolumbijského AIP GEN 2.2 Zkratky použité v publikacích AIS :

  • PDG = Gradiente del procedimento de diseño
  • ATS = Servicio de tránsito aéreo
odpověděl 19.06.2018 02:27

Přečtěte si další otázky týkající se značek