Při postupování dovednosti můžete strávit vícenásobné xp pro neúspěšnou roli?

14

V Roll For Shoes získáte novou související dovednost, pokud hodíte všech 6 na vaši kostku , nicméně můžete vynaložit xp z neúspěšných rolí (získáte 1 xp za selhání):

XP can be used to change a die into a 6 for advancement purposes but not for success purposes.

Znamená to, že když udělám 3 a 2, mohu strávit 2 xp, abych získal 6 a 6 a novou dovednost?

    
dané Rob 27.08.2013 13:25

1 odpověď

17

To je moje chápání, ano.

Jak vidím, utrácení více XP pro pokroky je primární metodou získání dovedností vyšší úrovně.

Je to způsob, jakým jsem to hrál, a to jistě dělá dovednosti postupovat rychleji - což dělá hru zajímavější, protože získávání dovedností je jednou z primárních metod stanovení nastavení detailů a určení povahy pozemku (například to může být).

Možná významněji, podle mých zkušeností je primární funkcí XP udržet všechny relativně blízké stejné "úrovni výkonu". Se schopností utrácet více XP pro pokrok, ti, kteří selhávají pravidelně, se později rozvinou s vyššími dovednostmi - čímž sníží záchvěv selhání a , čímž je méně pravděpodobné, že budou pravidelně selhat.

    
odpověděl 27.08.2013 13:28

Přečtěte si další otázky týkající se značek